Київ
за тарифом оператора
безкоштовна лінія
Увійти
Швидке замовлення
basket
0

Публічний договір поставки

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПОСТАВКИ

м. Київ

ПОСТАЧАЛЬНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «ІДС Аква Сервіс» в особі директора Трубіхіної О.Ю., яка діє на підставі Статуту, з одного боку, і будь-яка фізична особа, яка прийняла умови даного Договору, уклали цей Публічний Договір у розуміння ст. 633 ЦК України про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Публікація (розміщення) тексту цього Публічного договору на офіційному сайті Постачальника за адресою: https://mywatershop.com.ua (далі – Сайт), є публічною пропозицією (офертою) Постачальника укласти цей Публічний договір поставки.

1.2 Даний Публічний договір поставки (далі - Договір) являє собою офіційну пропозицію Постачальника з постачання визначених в даному Договорі товарів дієздатним особам на зазначених нижче умовах та за встановлену плату.

1.3 Цей Договір укладається шляхом повного та безумовного прийняття (акцепту) Покупцем пропозиції на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.4 Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.5 Постачальник і Покупець надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладення та виконання цього Договору.

1.6. Акцептом цього Договору є оплата товару Постачальника на умовах та в порядку, визначеними цим Договором.

1.7. Покупець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування. Укладаючи цей Договір Покупець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на товари визначені в рахунках Постачальника.

1.8. Якщо Покупець не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Постачальник зобов’язується систематично здійснювати постачання питної води торговельної марки «Аляска», мінеральної природної води торговельної марки «Моршинська» у 18,9-літрових бутлях та додаткової продукції (вода у малій тарі, кава, чай, цукор, одноразовий посуд тощо), з асортименту постачальника, а Покупець зобов’язується своєчасно приймати її та в повному обсязі здійснювати оплату її вартості на умовах цього Договору.

2.2 Постачальник при першій поставці продає Покупцю бутлі, кількість та загальна вартість яких вказується у накладних на відвантаження та рахунках на оплату, виданих Постачальником. Вартість бутлів Покупець сплачує при отриманні першої доставки товару. Покупець не має права використовувати тару не за її прямим призначенням. Рух тари, залишок до і після поставки вказуються у Картці руху тари, яка є невід’ємною частиною накладної на відвантаження. Покупець має право протягом дії даного Договору збільшити кількість тари, її вартість він оплачує при поставці товару.

2.3 Якщо Покупець має власні бутлі ємкістю 18,9 л і вони відповідають наступним критеріям: знаходяться у стані, придатному для цільового використання, не містять жодних механічних чи інших пошкоджень, сторонніх предметів, запахів, він має право передати їх на строк дії даного Договору Постачальнику у тимчасове користування для забезпечення потреб Покупця у воді. При поставці води Постачальник проводить обмін порожніх бутлів на бутлі з водою відповідно до замовлення Покупця. Кількість порожніх бутлів має бути рівною кількості доставлених бутлів з водою.

2.4 Кількість бутлів, які Покупець/Постачальник при першій поставці передав Постачальнику/Покупцю, залишок тари, що знаходиться у Покупця до і після здійснення поставки, рух тари у процесі самої поставки (кількість поставлених/повернутих бутлів), відображаються у картці руху тари, що роздруковується разом з накладною на відвантаження, яку Покупець підписує при здійсненні всіх поставок товару згідно з даним договором.

2.5. Якщо Покупець припиняє співпрацю з Постачальником, він має право на повернення сплаченої ним вартості тари. Для цього Покупець повинен повернути Постачальнику тару яку він отримав від постачальника згідно п. 2.3. даного Договору та має право на повернення заставної вартості тари, оплаченої ним згідно з умовами договору, в стані, придатному для її цільового використання. Тара не повинна містити сторонніх предметів, механічних пошкоджень, тріщин, запахів, що свідчать про нецільове використання тари. Разом з тарою Покупець подає Постачальнику заяву встановленого зразка, в якій обов’язкового вказує свої банківські реквізити для перерахування йому вартості тари. Постачальник безготівковим способом повертає Покупцю вартість тари. У випадку, якщо тара з-під води не відповідає передбаченим вимогам і не підлягає подальшому використанню за своїм цільовим призначенням, Постачальник має право відмовити Покупцю у прийманні такої тари та у поверненні сплаченої за неї вартості.

3. ЦІНИ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Покупець оплачує Постачальнику вартість Товару згідно з цінами, вказаними на сайті на момент оформлення замовлення, на підставі наданих Постачальником рахунків та накладних.

3.2. Вартість товару зазначена на сайті із ПДВ і може змінюватися Постачальником протягом строку дії Договору.

3.3. Покупець може здійснити оплату Товару у готівковій або безготівковій формі наступними способами:

3.3.1. Оплатити отриманий Товар готівкою в момент поставки Товару.

3.3.2. Оплатити Товар банківською карткою VISA чи MASTER CARD при здійсненні замовлення через Сайт.

3.4. Загальна ціна Договору дорівнює сумі усіх здійснених поставок Товару, підтверджених видатковими накладними, протягом строку дії Договору.

3.5. Після оплати замовлення Постачальник видає Покупцю електронний чек шляхом його надсилання на наданий Клієнтом абонентський номер (Viber, Telegram, смс) або надану електронну пошту. Постачальник самостійно обирає конкретний спосіб надсилання електронного чеку на абонентський номер чи електронну пошту Покупця. Покупець підтверджує погодження не отримувати паперові чеки, а отримувати електронні чеки. Покупець підтверджує, що наданий ним абонентський номер та адреса електронної пошти є актуальними. Покупець зобов’язується повідомляти Постачальника у випадку зміни абонентського номеру або адреси електронної пошти.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ

4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці Сайту шляхом додавання товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки “В кошик”, або зробивши замовлення за номером телефону, вказаним на Сайті.

4.2. Перехід ризиків на воду і бутлі, інший товар, відбувається в момент їх поставки в пункти, вказані Покупцем.

4.3. Поставка здійснюється транспортом Постачальника.

4.4. Сторони погодили, що у випадку зміни пунктів доставки товару з ініціативи Покупця, нові адреси доставки будуть вказуватися в накладних на відвантаження без підписання додаткових угод. Підписання накладних Сторонами підтверджує їх згоду із зміною пунктів доставки.

4.5. Постачальник зобов'язується здійснити поставку партії Товару у погоджений Сторонами термін. З урахуванням логістичних витрат Постачальник має право додати до вартості замовлення вартість поставки, про що Покупець буде попереджений під час оформлення замовлення.

4.6. Постачальник здійснює поставку Товару будь-якого асортименту власними силами до 5-го поверху багатоповерхової будівлі включно. Поставка Товару на поверхи з 6-го по 9-ий здійснюється за умови наявності працюючого ліфта, а у випадку, якщо ліфт не працює – Постачальник здійснює поставку Товару у загальній кількості не більше 1-го бутля (поставка додаткової продукції, передбаченої п.2.1 Договору при непрацюючому ліфті на поверхи з 6-го по 9-ий не здійснюється). Поставка Товарів вище 9-го поверху здійснюється виключно за наявності працюючого ліфта. При цьому, 1-им поверхом вважається будь-який поверх (у тому числі технічний та цокольний), верх перекриття якого знаходиться вище позначки рівня землі. Час очікування Постачальником Покупця у погодженому місці передачі Товару не перевищує 10 хв. У випадку нез’явлення Покупця у зазначений час, Постачальник не несе жодної відповідальності за непоставку Товару.

4.7. Доставка здійснюється при безперешкодному проїзді автомобіля Постачальника до будівлі Клієнта. Неможливість під'їзду транспортного засобу до будівлі (закриті шлагбауми / ворота / відсутність паркувального місця ....) є підставою для відмови в наданні послуги доставки.

5. ОБОВ′ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Постачальник зобов’язується здійснювати постачання Товару Покупцю за адресою і у строк згідно його замовлень.

5.2. Покупець зобов’язується:

5.2.1. Своєчасно передавати замовлення на воду.

5.2.2. Своєчасно і відповідно до умов даного Договору оплачувати поставлений Товар.

5.2.3. Не використовувати бутлі не за призначенням, зокрема не заливати в бутлі будь-яку рідину, яка не є продуктом торговельної марки “Аляска” та торговельної марки “Моршинська”. Використовувати воду до закінчення терміну придатності, вказаного на бутлях.

5.3. Покупець погоджується отримувати від Постачальника інформацію про його діяльність, товар, послуги та іншу інформацію засобами СМС–розсилок, поштового зв’язку, електронної пошти, телефонного та/або факсимільного зв’язку, електронного секретаря (автообдзвон). Всі звернення Покупця по телефону записуються з метою підвищення ефективності надання Постачальником Послуг. Покупець дає свою згоду на здійснення Постачальником дій по збереженню аудіозаписів телефонних розмов за участю Покупця, зберіганню, використанню й знищенню винятково з метою поліпшення якості поставок, що здійснюються Постачальником. Поширення Постачальником аудіозапису телефонної розмови за участю Покупця дозволяється тільки після одержання попередньої згоди останнього.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Строк дії даного Договору розпочинається з моменту його акцепту Покупцем шляхом оплати Товару Постачальника та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством (є безстроковим), але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами.

6.2. Постачальник в односторонньому порядку має право припинити дію цього Договору, якщо Покупець:
- не замовляє воду Постачальника протягом 2 (двох) місяців;
- не оплачує її вартість протягом 2 (двох) і більше місяців;
- використовує бутлі не за їх цільовим призначенням.

6.3. Покупець має право на одностороннє дострокове розірвання даного Договору за умови систематичного порушення Постачальником строків поставки Товару.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Постачальник за даним Договором несе відповідальність за якість товару та його своєчасну поставку.

7.2. Покупець за несвоєчасну оплату виставлених Постачальником рахунків чи накладних на відвантаження товару сплачує Постачальникові пеню в розмірі 2 % від суми заборгованості за кожен день прострочення оплати.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Жодна із сторін не має права передавати свої права за даним Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

8.2. Даний Договір (оферта) є офіційним документом Постачальника, має юридичну силу та публікується в Інтернеті на офіційному сайті Постачальника. Відсутність підписаного між Сторонами екземпляру Договору на паперовому носії, із проставленими підписами сторін, у випадку проведення по ньому фактичної оплати Покупцем за отриманий ним товар, не є підставою вважати даний Договір не укладеним.

8.3. Сторони погодились, що логін і пароль, які Покупець використовує при реєстрації на сайтах компанії, є аналогом його власноручного підпису.

8.4. Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати умови Договору шляхом публікації нової редакції Договору в мережі Інтернет на офіційному сайті Постачальника, зазначеному у п.1.1 Договору.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань за цим Договором, обумовлене дією обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин, що виникли всупереч волі і бажання сторін і які не можна передбачити або уникнути, в тому числі оголошена чи фактична війна, громадянські заворушення, епідемії, блокада, ембарго, пожежі, землетруси, повені та інші природні стихійні лиха, а також видання актів від державних органів.

9.2. Свідоцтво, що видане відповідною торгово-промисловою палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

9.3. Сторона, що не виконує свого зобов'язання внаслідок дії непереборної сили, повинна негайно сповістити іншу сторону в таких обставинах і їх вплив на виконання зобов'язань за Договором..

9.4. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

ПОСТАЧАЛЬНИК :

ТОВ «ІДС АКВА СЕРВІС»

82482, Львівська область, м. Моршин,

вул. Геологів, 12 А

ЄДРПОУ 42201052, ІПН 422010513510

IBAN UA783005280000026006000027614 в АТ «ОТП БАНК» у м. Київ