Київ
за тарифом оператора
безкоштовна лінія
Увійти
Швидке замовлення
basket
0

Політика конфіденційності


ПОЛІТИКА З ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ВЕБ-САЙТІВ/МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ IDS UKRAINE.


З метою забезпечення належного доступу та використання Користувачами Веб-сайтів/Мобільних додатків, а також отримання Користувачами товарів та Послуг, IDS Ukraine здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів.

Компанії групи IDS Ukraine виступають в якості володільців та розпорядників Персональних даних Користувачів в залежності від того, за яких обставин було зібрано такі дані. Для отримання інформації щодо того, яка саме компанія із групи IDS Ukraine виступає в якості володільця та розпорядника Персональних даних, Користувачі можуть направити запит представнику IDS Ukraine з питань захисту даних на електронну адресу [email protected] (відповідь надається винятково відносно особи, яка направила такий запит).

IDS Ukraine не збирає і не здійснює обробку Персональних даних, наданих особами віком до 16 років.

IDS Ukraine не збирає і не здійснює обробку таких категорій Персональних даних як дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних Користувачів («чутливі персональні дані»).

IDS Ukraine зобов’язується забезпечити усі доступні заходи захисту Персональних даних Користувачів із врахуванням положень чинного законодавства щодо захисту персональних даних (в тому числі положень GDPR та CCPA у випадках, в яких це підлягає застосуванню) та особливості сфери діяльності IDS Ukraine.


Контакти 

З приводу будь-яких питань, які стосуються Персональних даних, Користувачі можуть направити запит чи скаргу представнику IDS Ukraine з питань захисту даних на електронну адресу [email protected].


Категорії Персональних даних, мета та правові підстави їх збору та обробки  

В залежності від того, яким чином Користувачі використовують Веб-сайти/Мобільні додатки, а також від того, використання яких Послуг запитується, обсяг, спосіб, мета та правові підстави збору та обробки Персональних даних IDS Ukraine можуть змінюватися.

IDS Ukraine здійснює збір та обробку наступних категорій Персональних даних Користувачів:

 • прізвища, імена, по-батькові Користувачів; електронні адреси Користувачів; номера мобільних телефонів Користувачів; місто та країна проживання Користувачів;

 • дані входу Користувачів на Веб-сайти/у Мобільні додатки IDS Ukraine (логіни, паролі);

 • файли “cookies”, технічні дані для Веб-сайтів/Мобільних додатків;

 • інші Персональні дані, які можуть добровільно та за власною ініціативою надаватися Користувачами та які не можуть бути видалені IDS Ukraine без знищення іншої інформації та/або персональних даних, що мають зберігатися Компанією відповідно до вимог законодавства та задля захисту своїх прав та законних інтересів.


По відношенню до персональних даних щодо банківських платіжних карток (ім'я власника, номер, термін дії та CVV код) IDS Ukraine виступає винятково як володілець персональних даних, визначаючи мету та способи обробки персональних даних. З метою обробки таких категорій персональних даних IDS Ukraine залучає спеціалізованих провайдерів платіжних послуг, які виступають у ролі володільців та розпорядників персональних даних, які мають винятковий доступ до обробки таких персональних даних.


IDS Ukraine також збирає анонімізовані дані, які не є персональними даними (IDS Ukraine не може самостійно здійснити ідентифікацію Користувачів). Збір та обробка анонімізованих даних відбувається у консолідованому вигляді і використовується для проведення маркетингових досліджень та аналітики.


IDS Ukraine здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів Веб-сайтів/Мобільних додатків на таких правових підставах:

 • згода на збір та обробку персональних даних;

 • виконання договірних зобов’язань IDS Ukraine;

 • виконання вимог законодавства, які поширюються на IDS Ukraine;

 • законний інтерес IDS Ukraine.


IDS Ukraine здійснює збір та обробку Персональних даних Користувачів Веб-сайтів/Мобільних додатків відповідно до такої мети:

 • створення облікового запису на Веб-сайтах/у Мобільних додатках IDS Ukraine

 • надання доступу Користувачів до Веб-сайтів/у Мобільні додатки IDS Ukraine;

 • замовлення товарів та Послуг IDS Ukraine, управління замовленнями, надання товарів та Послуг IDS Ukraine;

 • відслідковування уподобань Користувачів з метою надання персоналізованої інформації про товари та Послуги IDS Ukraine;

 • надання відповідей на пошукові та інформаційні запити Користувачів про товари та Послуги IDS Ukraine;

 • забезпечення участі Користувачів в опитуваннях, акціях, програмах лояльності IDS Ukraine;

 • управління підпискою на інформаційну розсилку щодо товарів та Послуг IDS Ukraine;

 • використання форм зворотнього зв’язку на Веб-сайтах/у Мобільних додатках IDS Ukraine;

 • забезпечення обміну інформацією із Веб-сайтів/Мобільних додатків IDS Ukraine за допомогою електронної пошти або в соціальних мережах;

 • проведення маркетингових досліджень та аналізу тенденцій для покращення товарів та Послуг IDS Ukraine;

 • покращення роботи Веб-сайтів/Мобільних додатків IDS Ukraine;

 • надання інформації щодо товарів та Послуг IDS Ukraine (інформаційні розсилки, інформація про акції та інші заходи маркетингового характеру);

 • захист від можливих претензій Користувачів протягом терміну позовної давності, встановленому законодавством для такого виду претензій.


законний інтерес IDS Ukraine

Веб-сайти та мобільні додатки з елементами замовлення товарів/послуг IDS Ukraine

Категорії персональних даних

Мета 

Правові підстави

прізвище, ім’я, по батькові; електронна адреса; номер мобільного телефону; місто та країна проживання;

 • створення облікового запису на Веб-сайтах/у Мобільних додатках IDS Ukraine;

 • надання доступу Користувачів до Веб-сайтів/у Мобільні додатки IDS Ukraine;

 • замовлення товарів та/або Послуг IDS Ukraine, управління замовленнями, надання товарів та Послуг IDS Ukraine;

 • надання персоналізованої інформації про товари та Послуги IDS Ukraine;

 • забезпечення участі Користувачів в опитуваннях, акціях, програмах лояльності IDS Ukraine;

 • використання форми зворотного зв’язку;

згода на збір та обробку персональних даних, виконання договірних зобов’язань, зобов’язання за законом

дані входу

 • надання доступу Користувачів до Веб-сайтів/у Мобільні додатки IDS Ukraine;

згода на збір та обробку персональних даних, виконання договірних зобов’язань

файли “cookies”, технічні дані

 • відслідковування уподобань Користувачів з метою надання персоналізованої інформації про товари/Послуги IDS Ukraine;

 • надання відповідей на пошукові та інформаційні запити Користувачів про товари та Послуги IDS Ukraine;

 • покращення роботи Веб-сайтів/Мобільних додатків;

згода на збір та обробку персональних даних

Веб-сайти та мобільні додатки інформаційного та рекламного характеру

прізвище, ім’я, по батькові; електронна адреса; номер мобільного телефону; місто та країна проживання

 • використання форми зворотного зв’язку;

 • управління підпискою на інформаційну розсилку щодо товарів та Послуг IDS Ukraine;

 • використання форми зворотного зв’язку;

 • надання інформації про товари та Послуги IDS Ukraine (маркетингові розсилки, інформація про акції та інші маркетингові заходи).


згода на збір та обробку персональних даних

файли “cookies”, технічні дані

 • забезпечення обміну інформацією із Веб-сайтів/Мобільних додатків за допомогою електронної пошти або в соціальних мережах;

 • відслідковування уподобань Користувачів з метою надання персоналізованої інформації про товари та Послуги IDS Ukraine;

 • надання відповідей на пошукові та інформаційні запити Користувачів про товари та Послуги IDS Ukraine; покращення роботи Веб-сайтів/Мобільних додатків;

згода на збір та обробку персональних даних


IDS Ukraine здійснює також обробку такої категорії Персональних даних як звук голосу Користувачів під час комунікації представників IDS Ukraine з такими Користувачами засобами телефонного зв’язку. Метою такої обробки є зберігання розмови з Користувачем задля подальшого фіксування досягнутих домовленостей під час телефонної розмови, а також для покращення рівня сервісу IDS Ukraine та захисту інтересів IDS Ukraine під час можливих претензій Користувачів з приводу якості та предмету наданих послуг як мінімум протягом строку позовної давності, під час якого Користувач може звернутися з такою претензією відповідно до чинного законодавства України.

Надання Користувачами Персональних даних необхідне для повноцінного користування Веб-сайтами/Мобільними додатками, а також для отримання товарів та Послуг IDS Ukraine. 

Користувач несе відповідальність за актуальність наданих ним Персональних даних та має надсилати IDS Ukraine відповідне повідомлення про зміну своїх Персональних даних. В разі якщо Користувач не надіслав повідомлення про зміну своїх Персональних даних, внаслідок чого не отримав будь-яке повідомлення/послугу тощо, оскільки вони були направлені відповідно до Персональних даних, що були надані Користувачем раніше, Компанія не несе будь-якої відповідальності за такі дії, а повідомлення/послуга вважається такою, що була надана належним чином.

На Веб-сайтах/ у Мобільних додатках доступна функція здійснення входу через соціальні мережі, управління якими здійснюється третіми особами (в залежності від функціоналу та внутрішніх налаштувань Веб-сайту/Мобільного додатку). Здійснюючи такий вхід, Користувачі тим самим погоджуються на надання IDS Ukraine спільного доступу до Персональних даних в обсязі, який обумовлений налаштуваннями щодо доступу до Персональних даних у відповідній соціальній мережі.

IDS Ukraine здійснює обробку кожної із категорій Персональних даних, протягом періоду, необхідного для виконання кожної із вищевказаної мети, після чого такі Персональні дані підлягають видаленню. У будь-якому випадку IDS Ukraine має право зберігати Персональні дані протягом періоду, необхідного для виконання зобов’язань перед Користувачами щодо надання товарів та Послуг IDS Ukraine, а також здійснення прав та виконання зобов’язань, передбачених чинним законодавством.


Права Користувачів щодо Персональних даних

 • право на доступ до Персональних даних;

 • право на внесення змін до Персональних даних;

 • право на отримання інформації щодо способів обробки Персональних даних;

 • право на отримання інформації щодо порушення цілісності Персональних даних;

 • право вимагати передачу своїх Персональних даних третім особам в запитуваному Користувачами обсязі;

 • право вимагати призупинення обробки Персональних даних;

 • право вимагати видалення Персональних даних.


Користувачі можуть направити запит або скаргу щодо Персональних даних представнику IDS Ukraine з питань захисту даних: на електронну адресу [email protected]. Користувачі також мають право звернутися до компетентних органів державної влади у сфері захисту персональних даних.


Передача Персональних даних третім особам 

IDS Ukraine здійснює передачу Персональних даних третім особам (в тому числі, і транскордонну передачу Персональних даних) винятково в тому обсязі, в якому це необхідно для виконання мети збору та обробки Персональних даних, відносно яких такий збір та обробка були попередньо здійснені безпосередньо IDS Ukraine.


IDS Ukraine здійснює таку передачу Персональних даних винятково у випадку необхідності, в мінімально потрібному для цього обсязі, на мінімальний потрібний для цього строк.


Для належного надання Послуг IDS Ukraine, доступу до відповідних Веб-сайтів/Мобільних додатків, а також покращення надання таких Послуг та доступу IDS Ukraine може здійснювати передачу Персональних даних:

 • афілійованим компаніям IDS Ukraine;

 • компаніям-партнерам IDS Ukraine;

 • компаніям-контрагентам IDS Ukraine;

 • третім особам, зокрема державним органам (у випадку виконання вимог законодавства);

 • третім особам у випадку проведення юридичних процедур з реорганізації IDS Ukraine.


Здійснюючи передачу Персональних даних Користувачів  на користь третіх осіб IDS Ukraine вживає всіх доступних заходів правового, організаційного та технічного характеру для гарантування належного рівня захисту Персональних даних.