ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА

акції «Visa у My Water Shop»

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Офіційними правилами (далі – Правила) рекламної акції «Visa у My Water Shop» (далі – Акція) визначається порядок та умови проведення Акції.

1.2. Організатором Акції є компанія ТОВ «Портмоне», з місцезнаходженням: 04073, м.Київ, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 16-Б (далі - Організатор). Виконавцем акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ІДС АКВА СЕРВІС», ЄДРПОУ 42201052, Адреса: 82482, Львівська область, м. Моршин, вул. Геологів, 12 А (далі – Виконавець).

1.3. Для проведення Акції Організатор має право залучати третіх осіб.

1.4. Мобільний додаток Акції – Мобільний додаток Виконавця під назвою My Water Shop в Play Market та App Store. В мобільному додатку My Water Shop присутня для клієнтів, що визначені п.3.1 Правил, можливість прив’язати та оплати замовлення за допомогою сервісу Visa від Portmone з отриманням Винагороди.

1.5. Сайт акції – сайт під назвою My Water Shop, що розташований за адресою https://mywatershop.com.ua. На сайті My Water Shop присутня для клієнтів, що визначені п.3.1 Правил, можливість прив’язати та оплати замовлення за допомогою сервісу Visa від Portmone з отриманням Винагороди.

1.6. Акційний фонд - 3500 наборів води "Моршинська" 1,5 л на 6 пляшок слабогазованної або негазованної.

1.7. Винагорода за участь у акції – можливість придбання одного набору води "Моршинська" 1,5 л на 6 пляшок з газацією слабогазована або негазована на вибір, що пропонуються учасникам Акції до придбання за спеціальної ціною 0,06 грн. разом з ПДВ додатково до основного замовлення на стандартних умовах доставки та не можуть бути отримані окремо та на інших умовах, ніж зазначено у умовах акції.

1.8. Учасник акції – користувач сайту або мобільного додатку Акції, якому була запропонована участь у Акції згідно п.п. 3.1 та який виконав умови в п.п. 3.2-3.3

1.9. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну безумовну згоду Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому такий Учасник Акції не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

2. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

2.1. Загальний Період проведення Акції триває з 01 липня 2021 по 31 серпня 2021 року включно (надалі – Строк проведення Акції) або до вичерпання Акційного фонду, якщо це станеться раніше, та може бути змінений Організатором.

2.2. Акція діє на всій території України за виключенням території проведення операції Об’єднаних сил та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, селищ і сіл Донецької та Луганської областей (надалі – Територія Акції).

3. ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ?

3.1. Акція доступна для усіх дійсних та нових клієнтів-домогосподарств, що не здійснювали замовлення он-лайн (на сайті або у мобільному додатку) за останні 6 місяців.

3.2. В період дії акції користувачу сервісу My Water Shop, якому буде запропонована участь в Акції, потрібно додати нову картку Visa у додатку або на сайті My Water Shop як платіжний метод до або під час розрахунку за своє перше замовлення.

3.3. Відповідно при доданні картки до оформлення першого замовлення, учасник може отримати винагороду з будь-яким наступним замовленням шляхом самостійного додання винагороди під час розрахунку карткою Visa за стандартними умовами доставки з дотриманням інших умов акції.

3.4. При доданні картки Visa безпосередньо під час оформлення першого замовлення винагорода буде автоматично додана та доставлена з цим замовленням.

3.5. Один зареєстрований користувач сервісу My Water Shop може взяти участь в Акції тільки один раз та отримати тільки одну винагороду незалежно від кількості доданих карток Visa.

3.6. У разі якщо користувач не виконав необхідних дій та оформив перше замовлення на сайті або у мобільному додатку без додання картки Visa, то участь у акції автоматично припиняється та можливість отримати винагороду з наступними замовленнями не надається.

4. УМОВИ АКЦІЇ

4.1. Учасник Акції має можливість додати у Строк проведення акції до здійснення першого замовлення на сайті або у мобільному додатку декілька карток Visa. При цьому винагорода за участь у Акції буде нарахована учаснику лише один раз після додання першої картки.

4.2. Після нарахування Винагорода буде автоматично запропоновано до першого можливого замовлення, що буде сплачено учасником за допомогою картки Visa або буде зберігається за учасником до кінця Строку дії Акції.

4.3. Винагорода може бути замовлена тільки за адресою домогосподарства учасника, де технічно підтримується можливість розрахунку банківськими платіжними картками.

4.4. При наявності декількох адрес доставки учасник на свій розсуд може замовити винагороду на будь-яку з своїх адрес, що задовольняють умовам цієї акції з першим замовленням, що буде сплачено карткою Visa.

4.5. Виконавець надає технічну можливість відстрочити отримання винагороди до моменту закінчення акції але учасник повинен скористатися винагородою як скоріше при сплаті замовлення карткою Visa.

4.6. Дата бажаного отримання винагороди, що зазначається учасником у замовлені на Сайті або у Додатку, повинна бути не пізніше ніж 5 днів включно починаючи з дати завершення Акції.

4.7. Виконавець не гарантує можливість скористатись винагородою на сайті чи у додатку Акції після строку дії Акції або доставки такої винагороди, якщо дата доставки, що була зазначена учасником у замовленні, перевищує 5 днів з дня закінчення акції.

4.8. Після закінчення Строку дії акції Винагорода, що не була використана учасником, а саме додана до будь-якого замовлення та сплачена карткою Visa на загальних умовах доставки протягом Строку дії акції, буде анульована без будь-якої компенсації учаснику.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Учасники акції мають право повернути оплату за замовлення, якщо воно не було доставлене учаснику.

5.2. Учасники акції, що не бажають отримати винагороду, можуть продовжити оформлення замовлення без додання винагороди до нього або відмовитись від неї, після оформлення замовлення за допомогою безкоштовної гарячої лінії 0800505881.

5.3. Якщо учасник Акції відмовиться від замовлення, разом з яким він оформив доставку винагороди за Акцією, він погоджується на відмову від права на отримання такої винагороди без відшкодування вартості такої винагороди.

5.4. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього Строку проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами та/або доповненнями до цих Правил.

5.5. Участь у даній Акції означає ознайомлення й повну згоду всіх Учасників з даними правилами.

5.6. При виникненні ситуації, в результаті котрої можлива неоднозначна трактовка даних Правил, а також виникнення будь-яких спірних питань та/чи питань, що не урегульовані даними Правилами, рішення приймає Організатор.

5.7. Інформацію щодо Акції можна отримати за телефоном Call-центру 0800505881 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безоплатні).

6. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Беручи участь у акції Учасник надає згоду на використання його персональних даних з метою його участі у Акції та подальшого його інформування про хід і виконання акції.

6.2. Персональні дані оброблятимуться з метою участі у акції та отримання статистичних даних.

6.3. Організатор/Виконавець оброблятиме такі персональні дані: прізвище, ім’я, по батькові, номер(и) контактного телефону, емейл.

6.4. Розпорядником персональних даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «ІДС АКВА Сервіс».

6.5. Згода надається на термін, необхідний для досягнення мети участі в акції та подальшої аналітики, і може бути відкликана за заявою, направленою Виконавцю (з урахуванням даних, які не можуть бути відкликані відповідно до чинного законодавства України).